UWAGA!!! Projekt zakończony wszystkie informacje dotyczące porad, kursów itp. są nieaktualne!!!

Charakterystyka Programu Wspólne działanie – lepsze jutro:

Celem Programu jest zaktywizowanie i włączenie w nurt działań edukacyjnych, społecznych i zawodowych 100 osób zamieszkujących rejon objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji Jeleniej Góry, poprzez zaangażowanie ich w działania Programu w okresie IX.2011 – XI.2012.

Uczestnikami Programu są:

 • dzieci w wieku 6 – 13 lat - 15 osób
 • młodzież w wieku 15 – 25 lat - 50 osób
 • dorośli w wieku 25 – 64 lat - 35 osób

W ramach Programu:

DZIECI:

 • uczestniczą w zajęciach w świetlicy środowiskowej przy ul. Kulińskiego. Świetlica jest czynna przez 6 dni w tygodniu, w godz. 1400 – 2000. Dzieci aktywnie i twórczo spędzają czas w ramach zorganizowanych zajęć, odrabiają lekcje, korzystają z komputerów w kawiarence internetowej na terenie świetlicy. Przy okazji wspólnych zajęć uczą się także pracy w grupie oraz przygotowują razem posiłki.
 • Nieopodal świetlicy funkcjonuje plac zabaw przeznaczony na zajęcia rekreacyjne.
 • Na terenie świetlicy odbywają się zbiórki drużyny harcerskiej.
 • Ponadto dzieci wraz z Rodzicami mogą uczestniczyć w comiesięcznych, sobotnich spotkaniach: „Rodzinny wypad do …”, podczas których mają możliwość zobaczyć wiele interesujących miejsc i w fantastyczny sposób spędzić wolny czas wraz z rodziną. Spotkania kończą się podsumowującą dyskusją podczas posiłku.
 • Dzieci uczestniczą też w zorganizowanych formach aktywności sportowej: korzystają z „Orlika”, zimą z lodowiska oraz z zajęć prowadzonych w hali sportowej.
 • Wraz z rodzinami biorą udział w:
  • - Festynie Integracyjnym.
  • - Festynie z okazji otwarcia świetlicy środowiskowej.
  • - Imprezie Mikołajkowej.
  • - Festynie „sprzątanie naszego świata”.
  • - Festynie z okazji dnia matki, dziecka i ojca „Bądźmy razem”.
  • - Środowiskowej olimpiadzie sportowej.
 • Mogą również wyjechać na obóz harcerski podczas wakacji.

MŁODZIEŻ W WIEKU 15 – 25 LAT:

 • Uczestniczy w Warsztatach Rozwoju Osobistego, podczas których doskonali kompetencje społeczne. Zajęcia te pozwalają zrozumieć siebie, otaczającą rzeczywistość, ułatwiają komunikowanie się w grupie rówieśniczej, w miejscu pracy, rodzinie. Powodują, że zaczynamy wierzyć w swoje możliwości, określamy cele i sposoby ich realizacji, przez co stajemy się skuteczniejsi i lepsi w szkole, w pracy, w działaniach środowiskowych.
 • Uczy się języków obcych w Centrum Językowym PCKK, mając do wyboru języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, japoński. Może też uczestniczyć w kursach przygotowujących do matury.
 • Młodzież w wieku szkolnym ma możliwość uczestnictwa w różnorodnych warsztatach rozwijających zainteresowania np. w dziennikarskich, fotograficznych, teatralnych, kulinarnych, technicznych i innych – oferta jest dostosowana do potrzeb grupy.
 • Może aktywnie rozwijać pasje w drużynie harcerskiej, a podczas wakacji wyjechać na obóz harcerski.
 • Młodzi Rodzice uczestniczą w zajęciach przygotowanych specjalnie dla nich – w ramach Akademii pn. „Bądźmy razem”. Są to wykłady i warsztaty, podczas których dowiadują się jak poprawić komunikację w rodzinie, Poszukują odpowiedzi na pytania:
  • Jak sprawić, dziecko odniosło sukces w życiu?
  • Co robić, aby wspierać rozwój inteligencji u dziecka?
  • Jak budować zdrowe i odpowiedzialne relacje?
 • Młodzież dorosła może uczestniczyć w kursach zawodowych, podczas których zdobędzie podstawowe kompetencje zawodowe. Tematyka szkoleń będzie określona po zbadaniu predyspozycji zawodowych uczestniczek i uczestników oraz skorelowaniu z aktualnymi potrzebami rynku pracy.
 • 10 osób, które ukończą szkolenia zawodowe, będzie mogło uczestniczyć w stażu u pracodawcy. Staże pokazują jak w rzeczywistości wygląda praca na danym stanowisku, pozwalają zdobyć niezbędne doświadczenie. Odbycie stażu zawodowego jest dla wielu pracodawców niezbędnym warunkiem zatrudnienia nowego pracownika.
 • Praca podczas stażu jest wynagradzana zgodnie z zasadami realizacji staży z POKL.
 • Ponadto młodzież wraz z rodzinami uczestniczy w comiesięcznych, sobotnich spotkaniach pn. „Rodzinny wypad do …”, podczas których ma możliwość zobaczyć wiele interesujących miejsc i w fantastyczny sposób spędzić wolny czas wraz z rodziną. Spotkania kończą się podsumowującą dyskusją podczas posiłku.
 • Młodzież uczestniczy w zorganizowanych formach aktywności sportowej: korzysta z „Orlika”, zimą z lodowiska oraz z zajęć na hali sportowej.
 • W czasie miesięcy zimowych zostaną także wykupione karnety na fitness oraz siłownię.
 • Wraz z rodzinami bierze udział w:
  • - Festynie Integracyjnym.
  • - Festynie z okazji otwarcia świetlicy środowiskowej.
  • - Imprezie Mikołajkowej.
  • - Festynie „sprzątanie naszego świata”.
  • - Festynie z okazji dnia matki, dziecka i ojca „Bądźmy razem”.
  • - Środowiskowej olimpiadzie sportowej.
 • Wszystkie osoby uczestniczą w 30-godzinnym kursie komputerowym, kończącym się zaświadczeniem zgodnym § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
 • Tematyka i zakres szkolenia dostosowany do potrzeb uczestniczek i uczestników, np. podstawy obsługi komputera i Internetu, obsługa pakietu biurowego, obsługa edytora tekstu i urządzeń biurowych (zakres podstawowy lub zaawansowany), obsługa arkusza kalkulacyjnego (zakres podstawowy lub zaawansowany), podstawy tworzenia stron internetowych i inne.
 • Osoby zainteresowane mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji i usług doradczych pedagoga, psychologa, prawnika, którzy będą pełnili regularne dyżury w siedzibie MOPS.

DOROŚLI W WIEKU 25 – 64 LAT:

 • Uczestniczą w Warsztatach Rozwoju Osobistego, podczas których doskonalą kompetencje społeczne. Zajęcia te pozwalają zrozumieć siebie, otaczającą rzeczywistość, ułatwiają komunikowanie się w swoim środowisku, w miejscu pracy, rodzinie. Powodują, że zaczynamy wierzyć w swoje możliwości, określamy cele i sposoby ich realizacji, przez co stajemy się skuteczniejsi i lepsi w szkole, w pracy, w działaniach środowiskowych.
 • Rodzice uczestniczą w zajęciach przygotowanych specjalnie dla nich – w ramach Akademii pn. „Bądźmy razem”. Są to wykłady i warsztaty, podczas których dowiadują się jak poprawić komunikację w rodzinie, Poszukują odpowiedzi na pytania:
  • - Jak sprawić, dziecko odniosło sukces w życiu?
  • - Co robić, aby wspierać rozwój inteligencji u dziecka?
  • - Jak budować zdrowe i odpowiedzialne relacje?
 • Dorośli mogą uczestniczyć w kursach zawodowych, podczas których zdobędą podstawowe kompetencje zawodowe. Tematyka szkoleń będzie określona po zbadaniu predyspozycji zawodowych uczestniczek i uczestników oraz skorelowaniu z aktualnymi potrzebami rynku pracy.
 • 10 osób, które ukończą szkolenia zawodowe, będzie mogło uczestniczyć w stażu u pracodawcy. Staże pokazują jak w rzeczywistości wygląda praca na danym stanowisku, pozwalają zdobyć niezbędne doświadczenie. Odbycie stażu zawodowego jest dla wielu pracodawców niezbędnym warunkiem zatrudnienia nowego pracownika.
 • Praca podczas stażu jest wynagradzana zgodnie z zasadami realizacji staży z POKL.
 • Mogą uczestniczyć też w zorganizowanych formach aktywności sportowej: korzystać z „Orlika”, zimą z lodowiska oraz z zajęć na hali sportowej.
 • W czasie miesięcy zimowych zostaną także wykupione karnety na fitness oraz siłownię.
 • Ponadto wraz z rodzinami uczestniczą w comiesięcznych, sobotnich spotkaniach pn. „Rodzinny wypad do …”, podczas których mają możliwość zobaczyć wiele interesujących miejsc i w fantastyczny sposób spędzić wolny czas wraz z rodziną. Spotkania kończą się podsumowującą dyskusją podczas posiłku.
 • Wraz z rodzinami biorą udział w:
  • - Festynie Integracyjnym.
  • - Festynie z okazji otwarcia świetlicy środowiskowej.
  • - Imprezie Mikołajkowej.
  • - Festynie „sprzątanie naszego świata”.
  • - Festynie z okazji dnia matki, dziecka i ojca „Bądźmy razem”.
  • - Środowiskowej olimpiadzie sportowej.
 • Uczestniczą w 30-godzinnym kursie komputerowym, kończącym się zaświadczeniem zgodnym § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
 • Tematyka i zakres szkolenia dostosowany do potrzeb uczestniczek i uczestników, np. podstawy obsługi komputera i Internetu, obsługa pakietu biurowego, obsługa edytora tekstu i urządzeń biurowych (zakres podstawowy lub zaawansowany), obsługa arkusza kalkulacyjnego (zakres podstawowy lub zaawansowany), podstawy tworzenia stron internetowych i inne.
 • Osoby zainteresowane mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji i usług doradczych pedagoga, psychologa, prawnika, którzy będą pełnili regularne dyżury w siedzibie MOPS.

Ankieta rekrutacyjna Beneficjenta Ostatecznego Programu Rewitalizacji Społecznej „Wspólne działanie – lepsze jutro”

do pobrania:

plik Microsoft Office

plik Open Office