W ramach Programu:

DZIECI:

 • uczestniczą w zajęciach w świetlicy środowiskowej przy ul. Kulińskiego. Świetlica jest czynna przez 6 dni w tygodniu, w godz. 1400 – 2000. Dzieci aktywnie i twórczo spędzają czas w ramach zorganizowanych zajęć, odrabiają lekcje, korzystają z komputerów w kawiarence internetowej na terenie świetlicy. Przy okazji wspólnych zajęć uczą się także pracy w grupie oraz przygotowują razem posiłki.
 • Nieopodal świetlicy funkcjonuje plac zabaw przeznaczony na zajęcia rekreacyjne.
 • Na terenie świetlicy odbywają się zbiórki drużyny harcerskiej.
 • Ponadto dzieci wraz z Rodzicami mogą uczestniczyć w comiesięcznych, sobotnich spotkaniach: „Rodzinny wypad do …”, podczas których mają możliwość zobaczyć wiele interesujących miejsc i w fantastyczny sposób spędzić wolny czas wraz z rodziną. Spotkania kończą się podsumowującą dyskusją podczas posiłku.
 • Dzieci uczestniczą też w zorganizowanych formach aktywności sportowej: korzystają z „Orlika”, zimą z lodowiska oraz z zajęć prowadzonych w hali sportowej.
 • Wraz z rodzinami biorą udział w:
  • - Festynie Integracyjnym.
  • - Festynie z okazji otwarcia świetlicy środowiskowej.
  • - Imprezie Mikołajkowej.
  • - Festynie „sprzątanie naszego świata”.
  • - Festynie z okazji dnia matki, dziecka i ojca „Bądźmy razem”.
  • - Środowiskowej olimpiadzie sportowej.
 • Mogą również wyjechać na obóz harcerski podczas wakacji.