2012-06-25

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58-506 Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 7 ogłasza przetarg na usługę polegającą na przeprowadzeniu 10-dniowego wypoczynku letniego zorganizowanego w formie obozu harcerskiego, w ramach programu „Wspólne działanie-Lepsze Jutro” realizowanego  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w sierpniu 2012 r.

 Ogłoszenie

Specyfikacja

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Oświadczenie

Umowa

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Rozstrzygnięcie przetargu