2012-01-23

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dotyczącego "Integracyjnej zabawy mikołajkowej" zorganizowanej w ramach programu

"Wspólne działanie - lepsze jutro"

współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze Al. Jana Pawła II 7 ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrał ofertę nr 2 FHU "VESNA" Magdalena Pruś, ul. Noskowskiego 10/58A, 58-506 Jelenia Góra.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

Dyrektor MOPS-Jelenia Góra

Wojciech Łabun