2011-12-08

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze informuje, iż w ramach realizowanego Programu Rewitalizacji Społecznej „Wspólne działanie - lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, uruchomiony został punkt porad specjalistycznych w zakresie indywidualnego poradnictwa prawnego, pedagogicznego, psychologicznego i terapii uzależnień.

Na spotkania ze specjalistami zapraszamy w dni robocze w godzinach 1500 – 1800 wg poniższego harmonogramu:

  • poniedziałki - indywidualne porady prawne;
  • wtorki – indywidualna terapia uzależnień;
  • środy – indywidualne spotkania z psychologiem;
  • piątki – indywidualne porady pedagogiczne.


W celu sprawnego funkcjonowania punktu prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem Programu „Wspólne działanie-lepsze jutro” pok. nr 217, II piętro w siedzibie MOPS, Jelenia Góra al.Jana Pawła II 7
nr telefonu 75 75 23 951 wew. 217
lub e-mail: wspolnedzialanie@mops.jelenia-gora.pl

 

Projekt został zakończony