2011-12-05

Również w grudniu ruszają zajęcia pierwszej grupy kursu komputerowego – podstawy obsługi komputera.

W trakcie zajęć kursanci opanują podstawowe umiejętności w zakresie:

  • posługiwania się komputerem, w tym pisania
  • wyszukiwania informacji w Internecie
  • korzystania z poczty elektronicznej
  • dokonywania zakupów w sieci oraz korzystania z banków przez internet

Kurs trwa 30 godzin i kończy się zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MENiS z 3.02.2006 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji przez osoby dorosłe.

ZAJĘCIA BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY W DNIACH: 6,8,13,15,20 grudnia,
(wtorki i czwartki)
w godz. 9.30 – 12.45
Cd. zajęć w styczniu 2012 r.