2011-12-05

W zajęciach świetlicowych uczestniczy regularnie 15-20 dzieci. Od grudnia uruchamiamy dodatkowe zajęcia rozwojowe dla dzieci:

  • warsztaty z logopedą
  • zajęcia plastyczne
  • zabawy z językiem angielskim
  • spotkania krajoznawcze